PVPA konkursi

Maģistra darbu konkurss 2013

Lai attīstītu diskusiju par aktuāliem projektu vadīšanas teorijas un prakses jautājumiem, iesaistot tajā esošos un topošos projektu vadītājus, kā arī lai atbalstītu Latvijas jauno projektu vadītāju centienus, Projektu vadītāju profesionālā apvienība rīko maģistra darbu konkursu projektu vadīšanas augstākās izglītības studiju programmas absolventiem.

Konkursa būtība
Maģistra darbu konkursa mērķis ir noteikt labākos maģistra darbu autorus projektu vadīšanas nozarē.
Konkursam ir izvirzīti šādi uzdevumi:

 • veicināt nozīmīgu projektu vadīšanas problēmu risināšanu;
 • sekmēt jauno projektu vadītāju iesaisti izglītībā;
 • veicināt inovatīvas un radošas studentu iniciatīvas projektu vadīšanā;
 • sekmēt projekta vadītāja profesionalitātes attīstību Latvijā.

Konkursā aicināti piedalīties ikviens augstākās izglītības iestāžu absolvents, kurš apgūst vai ir apguvis studiju programmu projektu vadīšanā:

 • Latvijas Lauksaimniecības universitātē;
 • Latvijas Universitātē;
 • Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā;
 • citā augstākās izglītības mācību iestādē, kas īsteno akreditētu studiju programmu projektu vadīšanā.

Konkursa organizatori
Konkursu organizē biedrība "Projektu vadītāju profesionālā apvienība".

Maģistra darbu konkursa izsludināšana
Informācija par iespēju pieteikties maģistra darbu konkursam tiek izvietota projektu vadītāju profesionālās apvienības mājas lapā: www.pvpa.lv
Ar pilnu konkursa nolikumu var iepazīties šeit.

Papildus informācija:
MSc.proj.mgmt. Emīls Pūlmanis, Projektu vadītāju profesionālās apvienības valdes loceklis
Emils.Pulmanis@pvpa.lv
, Tālrunis: 26896748

MSc.proj.mgmt. Silvija Bruņa, Projektu vadītāju profesionālās apvienības valdes locekle
Silvija.Bruna@pvpa.lv
, Tālrunis: 29177161

Projektu vadītāju profesionālās apvienības valdes priekšsēdētāja
Prof. Dr.oec. Žaneta Ilmete

Noskaidroti 2012.gada labākie maģistra darbi projektu vadīšanas nozarē

Projektu vadītāju profesionālā apvienība (PVPA) 2012.gada jūnijā izsludināja maģistra darbu konkursu projektu vadīšanas profesionālo maģistra studiju programmu absolventiem. Maģistra darbu konkurss tika organizēts, lai attīstītu diskusiju par aktuāliem projektu vadīšanas teorijas un prakses jautājumiem, iesaistot tajā esošos un topošos projektu vadītājus, kā arī lai atbalstītu Latvijas topošo projektu vadītāju centienus.

Maģistra darbu konkursa mērķis ir noteikt labākos maģistra darbu autorus projektu vadīšanas nozarē. Konkursam tika izvirzīti šādi uzdevumi:

 • veicināt nozīmīgu projektu vadīšanas problēmu risināšanu;
 • sekmēt jauno projektu vadītāju iesaisti izglītībā;
 • veicināt inovatīvas un radošas studentu iniciatīvas projektu vadīšanā;
 • sekmēt projekta vadītāja profesionalitātes attīstību Latvijā.

Konkursā tika aicināti piedalīties augstākās izglītības iestāžu absolventi, kuri apgūst vai ir apguvuši studiju programmu projektu vadīšanā: Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Latvijas Universitātē, Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā vai citā augstākās izglītības mācību iestādē, kas īsteno akreditētu studiju programmu projektu vadīšanā.

Iesniegtos maģistra darbu vērtēja komisija, kuras sastāvā bija pārstāvji no SIA „Latvijas Mobilais Telefons", Latvijas Darba Devēju Konfederācijas un Projektu vadītāju profesionālās apvienības. Iesniegtie maģistra darbi tika vērtēti vairākiem kritērijiem - pēc pētījumā risināmo jautājumu aktualitātes, pētījuma satura un analītiskās kvalitātes, pētījuma praktiskās pielietojamības un pēc pētījuma zinātniskās novitātes.

Trešo godalgu piešķīra MSc.proj. mgmt. Annai Missai par darbu „Veco ļaužu un bērnu kopnama izveide Carnikavas novadā, Gaujas ciemā". Maģistra darba „Veco ļaužu un bērnu kopnama izveide Carnikavas novadā, Gaujas ciemā" mērķis ir nodrošināt sociālās aprūpes sfēru Latvijā ar iespēju veicināt divu sociālo grupu - veco ļaužu un bērnu - savstarpējo integrēšanos sabiedrībā.

Otrā godalga tika piešķirta MSc.proj. mgmt. Maritai Koledai par darbu „Aitu vilnas pirmapstrādes ražotnes izveides projekts". Darba mērķis ir izpētīt aitu vilnas realizācijas problēmas un tās novēršanas iespājas Latvijā tuvāko 10 gadu laikā, pielietojot projekta vadīšanas metodes. Maģistra darbs ietver aitkopības nozares attīstības analīzi un risinājumu piedāvājumu, kur par pamatu tiek ņemts atsevišķs aitkopības virziens - aitu vilnas apstrāde.

Pirmo godalgu piešķīra MSc.proj. mgmt. Unai Grenēvicai par darbu „Ekonomisko aktivitāšu veicināšana Latgales reģionā". Maģistra darba mērķis ir veicināt ekonomisko aktivitāšu attīstību Latgales reģionā. Izstrādātās projekts paredz izveidot sapropeļa ieguves ražotni Latgales reģionā, kā arī rast risinājumus ārstniecisko dūņu pielietošanā.

Maģistra darbu konkursa laureāti tika sveikti Projektu vadītāju profesionālās apvienības un Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes organizētājā otrajā starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē „Projektu vadīšanas attīstība - prakse un perspektīvas" 2013.gada 12.aprīlī, Latvijas Universitātes Lielajā aulā.

 
Maģistra darbu konkurss 2012

Lai attīstītu diskusiju par aktuāliem projektu vadīšanas teorijas un prakses jautājumiem, iesaistot tajā esošos un topošos projektu vadītājus, kā arī lai atbalstītu Latvijas jauno projektu vadītāju centienus, Projektu vadītāju profesionālā apvienība rīko maģistra darbu konkursu projektu vadīšanas augstākās izglītības studiju programmas absolventiem.

Konkursa būtība
Maģistra darbu konkursa mērķis ir noteikt labākos maģistra darbu autorus projektu vadīšanas nozarē.
Konkursam ir izvirzīti šādi uzdevumi:

 • veicināt nozīmīgu projektu vadīšanas problēmu risināšanu;
 • sekmēt jauno projektu vadītāju iesaisti izglītībā;
 • veicināt inovatīvas un radošas studentu iniciatīvas projektu vadīšanā;
 • sekmēt projekta vadītāja profesionalitātes attīstību Latvijā.

Konkursā aicināti piedalīties ikviens augstākās izglītības iestāžu absolvents, kurš apgūst vai ir apguvis studiju programmu projektu vadīšanā:

 • Latvijas Lauksaimniecības universitātē;
 • Latvijas Universitātē;
 • Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā;
 • citā augstākās izglītības mācību iestādē, kas īsteno akreditētu studiju programmu projektu vadīšanā.

Konkursa organizatori
Konkursu organizē biedrība "Projektu vadītāju profesionālā apvienība".

Maģistra darbu konkursa izsludināšana
Informācija par iespēju pieteikties maģistra darbu konkursam tiek izvietota projektu vadītāju profesionālās apvienības mājas lapā: www.pvpa.lv
Ar pilnu konkursa nolikumu var iepazīties šeit.

Papildus informācija:
MSc.proj.mgmt. Emīls Pūlmanis, Projektu vadītāju profesionālās apvienības valdes loceklis
Emils.Pulmanis@pvpa.lv
, Tālrunis: 26896748
MSc.proj.mgmt. Silvija Bruņa, Projektu vadītāju profesionālās apvienības valdes locekle
Silvija.Bruna@pvpa.lv
, Tālrunis: 29177161

Projektu vadītāju profesionālās apvienības valdes priekšsēdētāja
Prof. Dr.oec. Žaneta Ilmete

 
Noskaidroti 2011.gada labākie maģistra darbi projektu vadīšanas nozarē

Projektu vadītāju profesionālā apvienība (PVPA) 2011.gada rudenī izsludināja maģistra darbu konkursu projektu vadīšanas profesionālo maģistra studiju programmu absolventiem. Maģistra darbu konkurss tika rīkots ar mērķi attīstīt diskusiju par aktuāliem projektu vadīšanas teorijas un prakses jautājumiem, iesaistot tajā esošos un topošos projektu vadītājus, kā arī lai atbalstītu Latvijas jauno projektu vadītāju centienus.

Konkursam tika izvirzīti šādi uzdevumi:

 • veicināt nozīmīgu projektu vadīšanas problēmu risināšanu;
 • sekmēt jauno projektu vadītāju iesaisti izglītībā;
 • veicināt inovatīvas un radošas studentu iniciatīvas projektu vadīšanā;
 • sekmēt projekta vadītāja profesionalitātes attīstību Latvijā.

Konkursā tika aicināti piedalīties ikviens augstākās izglītības iestāžu absolvents, kurš apgūst vai ir apguvis studiju programmu projektu vadīšanā:

 • Latvijas Lauksaimniecības universitātē;
 • Latvijas Universitātē;
 • Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā;
 • citā augstākās izglītības mācību iestādē, kas īsteno akreditētu studiju programmu projektu vadīšanā.

Maģistra darbus vērtēja konkursa komisija, kuras sastāvā bija pārstāvji no Latvijas Mobilā Telefona, Latvijas Darba Devēju konfederācijas un Projektu vadītāju profesionālās apvienības. Iesniegtie maģistra darbi tika vērtēti pēc veiktā pētījuma praktiskās pielietojamības un pētījuma zinātniskās novitātes, kā arī tika ņemts vērā darba loģiskais saturs un noformējums.

Konkursa komisija 3.vietu un godalgu piešķīra MSc.proj. mgmt. Mārim Palmam par darbu „Projektu vadīšanas pilnveidošanas iespējas Bauskas novada pašvaldībā" ("Project Management Improvement Possibilities In Bauska Area Municipality"). Darba  mērķis bija noskaidrot  iespējas efektīvi pielietot projektu vadīšanas metodes Bauskas novada pašvaldības projektu izstrādē un īstenošanā. Darbā tika izpētītas  pašvaldībās pielietoto projektu vadīšanas principi un izstrādāts tehniski ekonomiskais  pamatojums  projektam  „Bauskas Rātsnama atjaunošana jaunu tūrisma produktu attīstībai".

2.vieta tika piešķirta MSc.proj.mgmt. Žannai Zavackai par maģistra darbu „Projektu vadīšana kā Latvijas eksporta atbalsta veicināšanas rīks Latvijas investīciju un Attīstības Aģentūras darbā" („Project Management as a Latvian Export Promotion Tool at the Investment and Development Agency of Latvia"). Darba mērķis bija noteikt valsts amatpersonu vizīšu organizācijas efektivitātes paaugstināšanas iespējas Latvijas investīciju aģentūrā.

Pirmo vietu un godalgu piešķīra MSc.proj. mgmt. Lindai Šķēlei par darbu „Hronisko slimnieku paškontroles ieviešanas projekts". („Chronic patient self-care implementation project„). Darba mērķis bija nodrošināt hronisko slimnieku aprūpes procesa kvalitāti  Latvijā,  atbilstoši  mūsdienu iespējām. Maģistra darbā tika  pētīta veselības aprūpes sistēma Latvijā, identificētas problēmas hronisko slimnieku aprūpē, piedāvāti un izvērtēti alternatīvie problēmas risinājumi.

Maģistra darbu konkursa laureāti tika sveikti Projektu vadītāju profesionālās apvienības un Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes pirmajā starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē „Projektu Vadīšanas Attīstība - Prakse un Perspektīvas" 2012.gada 9.februārī, Latvijas Universitātes Lielajā aulā.
 
 
 Maģistra darbu konkurss 2011

Lai attīstītu diskusiju par aktuāliem projektu vadīšanas teorijas un prakses jautājumiem, iesaistot tajā esošos un topošos projektu vadītājus, kā arī lai atbalstītu Latvijas jauno projektu vadītāju centienus, Projektu vadītāju profesionālā apvienība rīko maģistra darbu konkursu projektu vadīšanas augstākās izglītības studiju programmas absolventiem.

Konkursa būtība
Maģistra darbu konkursa mērķis ir noteikt labākos maģistra darbu autorus projektu vadīšanas nozarē.
Konkursam ir izvirzīti šādi uzdevumi:

 •  veicināt nozīmīgu projektu vadīšanas problēmu risināšanu;
 •  sekmēt jauno projektu vadītāju iesaisti izglītībā;
 •  veicināt inovatīvas un radošas studentu iniciatīvas projektu vadīšanā;
 •  sekmēt projekta vadītāja profesionalitātes attīstību Latvijā.

Konkursā aicināti piedalīties ikviens augstākās izglītības iestāžu absolvents, kurš apgūst vai ir apguvis studiju programmu projektu vadīšanā:

 •  Latvijas Lauksaimniecības universitātē;
 •  Latvijas Universitātē;
 •  Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā;
 • citā augstākās izglītības mācību iestādē, kas īsteno akreditētu studiju programmu projektu vadīšanā.

Konkursa organizatori
Konkursu organizē biedrība "Projektu vadītāju profesionālā apvienība".

Maģistra darbu konkursa izsludināšana
Informācija par iespēju pieteikties maģistra darbu konkursam tiek izvietota projektu vadītāju profesionālās apvienības mājas lapā: www.pvpa.lv
Ar pilnu konkursa nolikumu var iepazīties šeit.

Papildus informācija:
MSc.proj.mgmt. Emīls Pūlmanis, Projektu vadītāju profesionālās apvienības valdes loceklis
Emils.Pulmanis@pvpa.lv
, Tālrunis: 26896748
MSc.proj.mgmt. Silvija Bruņa, Projektu vadītāju profesionālās apvienības valdes locekle
Silvija.Bruna@pvpa.lv
, Tālrunis: 29177161